Projekti

Savuton kunta -ohjelman tavoitteet ovat:

 

1. Savuttoman toimintakulttuurin kehittäminen osana kuntien hyvinvointijohtamista ja Savuton kunta -projektissa kehitettyjen työvälineiden käyttöönotto.

 

2. Nikotiinituotteiden käytön vähentäminen www.28paivaailman.fi tukipalvelua kehittämällä ja valtakunnallistamalla palvelun tuottaminen.

 

Savuton kunta -ohjelman päätavoitteena on, että savuton toimintakulttuuri on yleisesti käytössä oleva toimintamalli koko Suomessa: Suomen kuntaorganisaatiot ja muut julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot, kuten valtionhallinto, verohallinto, poliisi, puolustusvoimat, oikeuslaitos, sosiaalirahastot, valtion yhtiöt ja -liikelaitokset, ovat savuttomia työnantajia noudattaen savutonta toimintakulttuuria. Keskeisessä roolissa ovat myös ammatilliset oppilaitokset, yritykset, järjestöt sekä sote-palveluorganisaatiot.
 

Lisäksi ohjelmassa tavoitellaan, että savuttoman/nikotiinittoman toimintakulttuurin edistämiseen sitoutumisesta tulee yksi julkisen rahoituksen saamisen ehdoista.

 
  • Edistetään kansallisen Savuton Suomi 2030 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista
  • Vahvistetaan kuntien ja muiden julkisella rahoituksella toimivien organisaatioiden savutonta toimintakulttuuria
  • Tuetaan savuttomuuspäätösten toimeenpanoa ja seurantaa kunnissa
  • Kehitetään 28paivaailman.fi -verkkotukipalvelua osaksi nikotiiniriippuvuuden hoitopolkua ja viedään palvelu sote-organisaatioiden palveluvalikoimaan
  • Arvioidaan savuttoman toimintakulttuurin vaikutuksia

 

Lisätietoja Savuton Kunta-ohjelmasta antaa:Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja

Savon Sydänpiiri ry

+358 500 574 642

tarja.ikonen<at>sydan.fiwww.savutonkunta.fi

www.savonsydan.fi

 

 

Jaa sivu: 
slick-shoreward