Tule mukaan

Savuttomuus säästää…

Tupakoinnin aiheuttamat kulut ja kuolemat ovat ehkäistävissä. Tupakointi aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 5 000 ennenaikaista kuolemaa ja 250 miljoonan euron hoitokustannukset. Yhden tupakoijan tupakkataukoihin käyttämä aika ja sairauspoissaolot aiheuttavat työnantajalle vuodessa noin 3 000 euron ylimääräiset kustannukset. Tupakoijat joutuvat myös muita useammin työkyvyttömyyseläkkeelle.

... ja kaventaa terveyseroja

Tupakoimattomuuden edistäminen on keskeinen keino väestön terveyserojen kaventamiseksi. Tupakointi on vähentynyt korkeammin koulutetun väestön keskuudessa, mutta muilla myönteinen kehitys on on ollut vähäisempää. Tupakoinnin koulutusryhmäerot ovat siksi jatkuvasti kasvaneet 1980-luvulta alkaen ja tupakkahaitat kasautuvat yhä selkeämmin heikommassa sosioekonomisessa asemassa oleville.

Käynnistä Savuton työpaikka prosessi

  • Tehkää ehdotus savuttomasta työpaikasta.
  • Hankkikaa asialle työpaikan johdon tuki ja tutustukaa lainsäädännön antamaan tukeen.
  • Käsitelkää asia yhteistoimintaneuvostossa tai pienillä työpaikoilla kaikille työntekijöille avoinna olevassa kokouksessa.
  • Kootkaa hankkeen vetovastuussa oleva tiimi: työterveyshuolto, henkilöstöpäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, jne.
  • Sopikaa aikatauluista, työnjaosta, vastuualueista, toimenpiteistä ja käytettävästä aineistosta.
  • Suunnitelkaa tiedotuksen toteutus työyksikössä ja pyytäkää yrityksen tiedottajaa hoitamaan ulkoinen tiedotus.
  • Suunnitelkaa savuttoman työpaikan toteutumisen seuranta.

 

Tule mukaan savuttomaksi työpaikaksi ja samalla saat näkyvyyttä. Ilmottaudu alla olevasta linkistä.

http://savutonkunta.fi/ilmoittaudu-savuttomaksi-tyonantajaksi

Jaa sivu: