28 päivää ilman tukee tupakoinnin lopettajaa

28 päivää ilman -palvelua on käyttänyt jo tuhat suomalaista päästäkseen eroon tupakasta. Palvelun seurantatiedot kertovat palvelun toimivuudesta, sillä käyttäjistä yli 90 prosenttia ilmoittaa palvelun tukevan heitä tupakkatuotteiden käytön lopettamisessa. Vuodesta 2015 alkaen tehdyn vaikuttavuusseurannan mukaan noin 63 prosenttia seurantakyselyyn vastanneista ilmoittaa onnistuneensa lopettamisessa 28 päivää ilman -tapaamisten aikana. Kyselyn mukaan myös lopettamishalukkuus ja luottamus omaan onnistumiseen lisääntyy.

28 päivää ilman on tupakkatuotteiden käytön lopettamista tukeva palvelu, jonka lähtökohtana ovat avoimet tukitapaamiset kerran viikossa. Teemoitetuissa tapaamisissa osallistuja oppii tuntemaan omaa tupakkariippuvuuttaan sekä löytämään keinoja siitä eroon pääsemiseksi. Neljän tapaamisen jälkeen osallistujalla on mahdollisuus vertaistukeen tupakoimattomuuden ylläpitämiseksi. Tapaamisia vetävät tehtävään koulutetut ohjaajat, mutta pääosassa ovat osallistujat ja heidän kokemuksensa.

28 päivää ilman -mallin mukaisia tapaamisia on järjestetty vuodesta 2015 alkaen. Malli toimii erityisen hyvin Tampereen kaupungin alueella paikallisen perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä. Kaikkiaan 28 päivää ilman -tapaamisia on järjestetty eri puolilla maata noin 600 ja niihin on osallistunut jopa tuhat tupakoinnin lopettamista harkitsevaa kansalaista. Tapaamiset on toteutettu perinteisesti kasvokkaisina, mutta syyskuusta 2017 alkaen palvelu täydentyy verkkotapaamisilla. Niiden toivotaan palvelevan erityisesti nuoria tupakoinnin lopettajia sekä haja-asutusalueilla asuvia, joiden on vaikea löytää ryhmää kohtuullisen läheltä.

28 päivää ilman on osa Savuton kunta -ohjelmaa, jota tukee STEA. Valtakunnallista palvelua hallinnoi Savon Sydänpiiri.

Lisätiedot:

Savuton kunta -ohjelman johtaja Tarja Kristiina Ikonen:
0500 574 642, tarja.ikonen@sydan.fi
www.28paivaailman.fi , www.savutonkunta.fi

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward