Nuuskan yhteys eturauhassyöpään saa vahvistusta

International Journal of Cancer -lehdessä 12.10.2016 julkaistun tutkimuksen[1] mukaan nuuskan käyttö näyttäisi olevan yhteydessä riskiin sairastua ja kuolla ennenaikaisesti eturauhassyöpään.  Tutkijat arvelevat, että nuuskan sisältämä nikotiini tai sen muut ainesosat vaikuttavat haitallisesti myös eturauhassyövän etenemiseen.

Tutkimuksen aineistona oli 336 381 ruotsalaista rakennusmiestä ja heidän terveystarkastuksistaan saadut tiedot vuosilta 1972-1992. Näiden tietojen perusteella pystyttiin aineistoa tarkastelemaan eri tupakkatuotteiden käytön suhteen. Tiedot eturauhassyöpään sairastumisesta saatiin Ruotsin kansallisesta syöpärekisteristä. Tutkimuksessa mukana olleista miehistä kaikkiaan 9582 sairastui myöhemmin eturauhassyöpään. 36 vuoden seurannan aikana näistä miehistä kuoli 4758 ja heistä 2489 eturauhassyöpään.

Eturauhassyöpään sairastuneiden ja ainoastaan nuuskaa käyttäneiden, riski menehtyä sairauteensa oli 24 % suurempi verrattuna niihin eturauhassyöpään sairastuneisiin, jotka eivät olleet käyttäneet tupakkaa tai nuuskaa. Kuolinsyystä riippumatta nuuskaajilla oli myös 19 % suurempi riski kuolla seurantajakson aikana kuin henkilöillä, jotka eivät olleet tupakoineet.

Sarah Markt, yksi ryhmän tutkijoista toteaa, että myös eläinkokeissa on havaittu nikotiinin nopeuttavan syövän etenemistä ja nikotiinin osuutta eturauhassyöpään olisi syytä tutkia lisää. Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden uskotaan olevan vähemmän haitallisia kuin perinteisten savukkeiden, mutta niiden käytön pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä riittävästi tunneta.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että veren nikotiinipitoisuus tavallisten savukkeiden käyttäjillä nousee ja laskee nopeasti, kun taas nuuska pitää veren nikotiinipitoisuuden korkeana huomattavasti pidempään[2] (Foulds ym. 2003).

Vaikka nuuskan myynti on Suomessa kielletty, on sen käyttö yleistä erityisesti rannikkoalueilla ja Lapissa. Suomessa esim. ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 9,5 % käytti vuonna 2013 nuuskaa päivittäin. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden päivittäisessä nuuskan käytössä on suuria alueellisia eroja: Lappi 24,5 %, Pohjanmaa 16,2 %, Ahvenanmaa 11,3 ja Pohjois-Karjala 3,7 % (Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2005-2016).  

Nuuskan terveyshaitoista löytyy lisätietoa mm. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecimin julkaisemasta artikkelista vuodelta 2012 (Wickholm ym.)

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_action=1&p_p_state=maximized&viewType=viewArticle&tunnus=duo10270

                            

 

[1] Kathryn Wilson, MD, of Harvard T.H. Chan School of Public Health, and colleagues. Snus use, smoking and survival among prostate cancer patients, online in the International Journal of Cancer 12.10.2016. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/ijc.30411/full

[2] Foulds J, Ramstrom L, Burke M, Fagerström K. Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden. Tob Control 2003;12:349-59.

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward