Päivitetty Käypä hoito -suositus tupakkariippuvuuden ehkäisyyn ja hoitoon

Päivitetyssä tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksessa painotetaan tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä sekä vieroituksen tukemista. 

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, ja sen hoito on vaativaa. Päivitetyn suosituksen mukaan tupakoinnin ehkäisy täytyy kohdistaa erityisesti 10-16-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin.

Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa potilasta lopettamaan tupakointi sekä auttaa ja kannustaa häntä vieroituksessa. Vieroitusohjaus, lääkehoito ja nikotiinikorvaushoito parantavat tupakasta vieroituksen tuloksia. Ryhmäohjaus kaksinkertaistaa tupakoinnin lopettamisessa onnistumisen mahdollisuuden, ja suosituksen mukaan ryhmäohjausta tulee tarjota kaikille sitä vieroituksessa tarvitseville.

Duodecimin Käypä hoito -suosituksen voi lukea kokonaisuudessaan täällä.

Jaa sivu: 
Ajankohtaista