Toisen asteen oppilaitoksissa eroja päihteiden käyttöä koskevissa käytännöissä

Oppilaitosten ehkäisevässä päihdetyössä pyritään vaikuttamaan yleisimmin alkoholin, huumeiden ja tupakan käyttöön. Ennaltaehkäisyä ja puuttumista koskevissa käytännöissä on kuitenkin eroja toisen asteen oppilaitoksissa. Kehitettävää on erityisesti tupakoimattomuuden edistämisessä. Tieto on peräisin vuonna 2012 tehdystä TEAviisari-tiedonkeruusta, johon vastasi 92 prosenttia ammatillisista oppilaitoksista ja 86 prosenttia lukioista.

Opiskelijoiden ja henkilöstön tupakointia ja päihtyneenä esiintymistä sekä huumeiden käyttöepäilyjä tai tarjontaa raportoitiin lukioissa harvemmin kuin ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuitenkin ammatilliset oppilaitokset kirjasivat lukioita aktiivisemmin havaittuja tapauksia. Kummassakaan oppilaitoksessa havaittua päihteiden käyttöä ei käytännössä tilastoitu, ja etenkin tupakointi jätettiin usein kokonaan kirjaamatta.

Ammatillisissa oppilaitoksissa oli kirjattuina oppilaitoksen yhteiset ehkäisy- ja puuttumiskäytännöt lukioita yleisemmin. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijat  osallistuivat lukioita useammin tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden edistämiseen. Opiskelijoiden osallisuutta on hyödynnetty oppilaitosten ehkäisevässä päihdetyössä vielä vähän. Kirjattujen käytäntöjen perusteella oppilaitokset puuttuvat päihteiden käyttöön enemmän kuin ennaltaehkäisyyn.

”Yhteisten käytäntöjen kirjaamiseen tulisi panostaa, sillä se luo selkärangan johdonmukaiselle toiminnalle ja tukee opiskelijan oikeutta saada tarvitsemaansa tukea tasavertaisesti silloin, kun käyttöä esiintyy. Oppilaitoksessa esiintyneen käytön kirjaamiseen ja tilastointiin on lisäksi syytä kiinnittää huomiota, sillä seuranta palvelee paitsi ennaltaehkäisyä ja tukipalveluiden kohdistamista, myös oppilaitoksen opiskelu-, työ- ja paloturvallisuuden edistämistä”, toteaa THL:n asiantuntija Hanna Ollila.

Henkilöstön tupakointiin ja päihtymykseen oppilaitoksessa ei ollut kirjattu puuttumiskeinoja yhtä usein kuin opiskelijoiden päihteiden käyttöön. Savuttomuutta oppilaitoksissa tulisi erityisesti kehittää. Lähes joka toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa henkilöstö tupakoi oppilaitoksen alueella. Sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa havaittu henkilöstön tupakointi jätettiin lisäksi kirjaamatta yli yhdeksässä kymmenestä oppilaitoksesta. Henkilöstön päihteiden käyttö oppilaitoksissa on työturvallisuuslain ja tupakkalain vastaista, mutta myös haaste työpaikkojen ehkäisevälle päihdetyölle.

Lähde

Hanna Ollila, Katariina Warpenius, Otto Ruokolainen, Jaana Markkula, Elina Kotovirta, Heidi Peltonen, Vesa Saaristo. Ehkäisevän päihdetyön käytännöt toisen asteen oppilaitoksissa 2012. THL:n Tutkimuksesta tiiviisti. Marraskuu 2013. Helsinki. Julkaisu on jaossa XIII Oppilas- ja opiskelijahuollon kansallisilla kehittämispäivillä Järvenpäässä 27.11.2013 - 28.11.2013.

Lisätietoja

Hanna Ollila
asiantuntija
THL
puh. 029 524 8617
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Toisen asteen oppilaitoksissa eroja päihteiden käyttöä koskevissa käytännöissä

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward