Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy edellytykseksi lasten ja nuorten liikunta-avustusten myöntämiselle Turussa

Turun kaupungin liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 13.11.2018, että lasten ja nuorten liikuntaan liittyvien avustusten myöntämisen edellytyksenä on jatkossa seuran sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. Tämä on linjassa sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tupakkapoliittisten ehdotusten kanssa, jotka tukevat ja edistävät tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030 mennessä. Työryhmän toukokuussa julkaisemassa raportissa huomioitiin yhtenä osa-alueena erityisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy osana liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa ja nuorisotyötä.

Aamuset: Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy osaksi liikunnan avustuskriteeristöä Turussa (13.11.2018)

Jaa sivu: 
Ajankohtaista