Tupakkatilasto 2017: Tupakointi vähentynyt edelleen, nuuskan käyttö puolestaan lisääntynyt

THL:n 29.10.2018 julkaiseman Tupakkatilaston mukaan vuonna 2017 suomalaisista 20-64-vuotiaista tupakoi päivittäin 13 prosenttia. Miehistä päivittäin tupakoi 15 prosenttia ja naisista 12 prosenttia. Aikuisväestön päivittäistupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt, ainoastaan eläkeikäisten naisten tupakointi on lisääntynyt hieman. Eläkeikäisistä miehistä noin yhdeksän prosenttia ja naisista seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin. Eläkeikäisten naisten tupakoinnin yleistymistä selittänee se, että nuoresta asti runsaasti tupakoineiden naisten ikäluokka on saavuttanut eläkeiän.

Nuorten päivittäinen tupakointi on myös vähentynyt: 16-vuotiaista pojista enää vain kuusi prosenttia ja tytöistä seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin. Nuorten tupakoinnissa on kuitenkin suuria oppilaitostyyppikohtaisia eroja. Yleisintä tupakointi on edelleen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla, vaikka tupakointi on heilläkin vähentynyt.

Nuuskan päivittäinen käyttö sen sijaan on lisääntynyt, erityisesti nuorilla miehillä ja pojilla. 20-64-vuotiaista miehistä viisi prosenttia käytti päivittäin nuuskaa, 20-34-vuotiailla miehillä vastaava luku on yhdeksän prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista jopa 17 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin. Tytöillä ja naisilla nuuskan käyttö on vielä huomattavasti vähäisempää.

Lisätietoa: THL:n Tupakkatilasto 2017

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward