Työnantajan kannattaa tukea työntekijöiden tupakoinnin lopettamista

Helsingin yliopisto on tutkinut Helsingin kaupungin työntekijöiden hyvinvointia 17 vuoden ajan. Kun elintapoja kartoittavan kyselytutkimuksen tietoja yhdistettiin rekisteritietoihin sairauspoissaoloista ja palkoista, havaittiin sairauspoissaolokustannuksia kertyvän eniten työntekijöille, joilla on epäterveellisiä elintapoja. Erityisesti tupakointi, huono unenlaatu ja vähäinen liikunta aiheuttavat suuria kustannuksia. Työnantajien kannattaakin kohdentaa tukitoimenpiteitä juuri näihin elintapoihin.

Eniten kuluja kaupungille kertyy tupakoinnista. Kun huomioidaan pelkät palkkakustannukset lyhyiden sairauspoissaolojoen ajalta, puhutaan lähes 2400 euron lisäkustannuksesta 10 vuoden aikana. Helsingin kaupungin työntekijöiden lukumäärään suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 19 miljoonaa euroa 10 vuodessa. Todelliset kokonaiskustannukset ovat kuitenkin suuremmat, kun huomioidaan mm. palkkojen sivukustannukset ja mahdolliset sijaiskustannukset.

Lue Talouselämän uutinen (11.10.2018) aiheesta.

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward